Så har vi kommit till det stadiet, där mänskligheten nu får en möjlighet att se och förstå, hur vi kan ändra samhällets strukturuppbyggnad. När mänskligheten utsätts för enorma påtryckningar, det är då vi ser hur äntligen vissa förändringar kommer till skott.

Vårt samhälle på denna planet, har sedan länge haft teknik för att ex.vis barn skall kunna undervisas digitalt hemifrån för dem som behöver och vill-dagens skolmiilö är nämligen inte alltid en plats barn mår bra i. Men det skall propsas och dras ini det längsta tills det så måste in drastiska saker i planetenergin för att människor skall handla.

Så införs att karensdagen slopas och även de 14 dagarna som företagare har för anställda.

Detta skulle införts för länge sedan så att människor slipper gå sjuka till arbetet i rädslor för att inte få ekonomin att hålla.

Allt har hamnat i ett ekorrhjul och nu kommer konsekvenserna när ett samhälle inte längre är hållbart.

Jag hoppas så det kommer till insikt och att vi ser, att människor är så mycket mer än vad vi sett hitintills. Vi kan ha ett samhälle, som bygger på att alla har lika värde. Alla har rätt att klara vardagen i i att  få äta sig mätta, ha tak över huvudet och en hälsa.


Vi står nu i skiftet där metamorfosen i vår planet nu gör sig hörd där det rensas, som jag sagt för längre tillbaka i det här. Nya saker uppkommer.

Vi måste förändra.

Vi är fantastiska när vi vill och när vi måste.

Och nu är det många som vill, och många som måste.

Använd dig av de esoteriska lärorna av de 7 andliga lagarna- hur allt ligger till. Lägg så också till det som denna tid står för-The Cosmic Heart, den omhuldrande feminina aspekten och vi får en balans.


Själv fick jag en stark påminnelse om detta i nattens vakna timmar när jag är i de högre sfärerna.

SEVEN HERMETIC PRINCIPLES by DimitrisFTG on DeviantArt