2019- året som bildar siffran 12, SÅ viktigt år att förstå.
För att förbereda oss för kommande år!!

Siffran 12 är mkt andligt, och sägs stå i ständig kontakt med universum.

Siffran 12 har mkt starka grundsiffror också i sig- 1 o. 2 som är mkt Guds grundkrafter i sig. 1 är ursiffran av alltets början. Perfektion, harmoni, motivation, att uppnå och oberoende. Det är också de två första aspektstrålarna, dvs att ha mästerskapets krafter med sig! Men det står också för att ha diplomati, partnerskap (att samarbeta).

Det står också för att kunna se saker och ting från en annan sida, för att så kunna gå framåt till större och bättre ting.
Vi yrkas också det här året på, att också se på vårt förhållande till materiella falska tryggheter-vad har du byggt upp för trygghet kring materiella ting, och pengar?
ALLA kommer att beröras av det här under året särskilt, eftersom vi passerar energiströmningar häri-det är av vikt att se på, samt kunna lämna bundenheter inom det här området för att så kunna följa med i det nya samhället och den gyllene tidseran. SE ÖVER hur du närmar dig det här.
Det handlar också om att kunna flyta MED i livets strömningar-därför är det viktigt att ha kollat igenom strålaspekterna!

Människor kommer också att manas starkare i att se över sin egen andlighet, sin koppling här i det vardagliga livet. Att få till mer sätt att bli hjälpande, att öppna era hjärtan. Att kanske börja en ny bana i att bli healers eller undervisa i det område man kan eller kommer utveckla som är för planetens bästa från Kristusjagets aspekter.
Vi kommer få se mer människor, där man vågar och MÅSTE gå ur som comfortzone gällande leverne för att uppnå mer andliga upplysningsvägar i och kring sig och sina medmänniskor.

Det här året kommer vara ett viktigt avstamp för oss alla-planeten och oss som bebor den.

Alla de här tingen jag skriver om, har vi arbetat på mycket, och i omgångar kära ni, men det här kommande året är på något sätt mycket avgörande-avstampet till året därpå och det STORA!
Det är därför jag skriver om det nu. För det är så avgörande.

Vid senaste besök vid Akashakrönikan med Thot så förklarade han för mig, att vårt planet kommer arbeta extra starkt det här året (2019) med förlåtelseenergi.
Det här har med att göra HENNES (och oss alla som bebor denna planet påverkas härigenom) egen resa/höjning planetärt, universellt, galaktiskt. Hennes ascensionenergier i förhållandet till KÄLLAN.
Det skall också poängteras häri, att allt FORTSÄTTER, inget tar slut, således fortsätter vår planet SIN väg mot SINA högre plan än de vi kan se och förstå.
Vi som människor och de som bebor den, har vår väg att gå och transformera och rena ännu. Därför skrivs och säger Thot att planeten kommer ha förlåtelseenergier väldigt starkt året 2019, pga att vi som bebor den ännu inte gått igenom den processen ännu fullt ut, och det är förlåtelsens energi som kommer förlösa och rena och höja oss i sin helhet.
Återigen, det här är mkt komplicerade ting.


Vi människor har vetat och arbeta med oss själva nu i reningar på alla våra plan -fysiskt, emotionellt, mentalt, och att ta emot oss andligt sett allt mer. Men vi går nu in i ett allt mer MEDVETET samarbete med vår planet det här året alltså.

Det här har vi förberett oss på länge-inte sant.

Vi som bebor planeten, kommer ha ett starkt år, 2019, där vi kommer bli påverkade av just förlåtelsens energi. Den här vibrationen går LÅNGT mycket längre, högre än vad vi människor kan förstå i nuläget.
Det kommer jag förklara senare.

Jag kommer därför att ta fram ännu fler energijobb så ni kan arbeta med det här detta året speciellt!
Se på hemsidan när Förlåtelsens energivibration är klar.
Där kommer det finnas allt med precis som välsignelsens frid här.

Välsignelsens och förlåtelsens vibration kommer vara extremt viktig att ta till sig som människor här i den pågående processen som planeten/vi nu genomgår 2019.

Det kommer hjälpa oss, planeten och ALLT här att gå igenom de stegen vi alla kommer att behöva förstärka och jobba med som människor och vår karmaväg, -att släppa, förändra och växa.

Vi är sammanlänkade som människor i vår strukturuppbyggnad med jorden-därför åker vi med när planeten nu genomgår den här vibrationen extra starkt året 2019. Vi kommer att kunna, och BEHÖVA göra energijobb med det här också! Vi Är i enhet med vår planet, den lever, vi lever, vi är i samklang.

Vi har med oss väldigt fina möjligheter i att arbeta med det här

  • ny och fullmånens inströmningar är mkt potential energi.
  • sylfer, salamandrar, drakar, älvor, kommer vara mkt involverade i markens/jordens lager och mossan och lavar kommer att vara starka redskap i osmosen i att frigöra och transformera dessa lagers bakteriella och energimässiga struktur när det gäller rening.
  • enhörningar är nedstigna igen här nu för att hjälpa oss i att öppna och rena våra hjärtan, att komma i samklang med de högre tonerna
  • vi har också en stark trafik av änglar till planeten
  • mästarna från olika kulturer finns och bygger strategier och medvetandegör för oss
    och mer än så.
Jag Anne-Sofie, arbetar just nu med att ta fram än mer kompletta program och produkter för att hjälpa.


Varför året 2019 är så viktigt, är för att vi året därpå 2020, kommer få in extrema strömningar och ökning på Kristusmedvetandet (igen).
Sist det var extra starkt påslag var året 2016, och vi vet och har känt alla vad som pågått sedan dess...
Därför, är det av vikt, att ta till sig det som jag berättar av vad Thot berättat här.
2020 kommer klinga mkt starkt i mästarenergier-att KLARA vara en mästare i flera nivåer i vårt varande... Detta år, bildar nämligen siffran 22 som är mästarnummer-the masterbuilder. Vi KAN/SKALL ALLA bli våra egna mästare.


TA TILLFÄLLET nu verkligen, och gör ett aktivt jobb med dig själv året 2019!
Du kan göra det här på många sätt.

Vi på sanat star erbjuder hjälp i healing som är specialframtagen för att få hjälp nu till 2020, vi har program, produkter.
Välkomna till oss, vi finns som medvandrare och vägledare för mänskligheten.