Året 2020 kommer vara ett mkt starkt och speciellt år. Vi på Sanat Star har fått reda på genom våra egna kanaler vilka år som det kommer vara extra pådrag med Kristusmedvetandet, eller som vi säger också: höjningar i det här, och förra gången var året2016, och nu kommer vi alltså igen -året 2020 att få uppleva extraordinära energier!

Det här är en gåva för oss, vi har möjlighet till så mkt, men det gäller att vi har en positiv syn på processerna för det kommer bli mkt förändringar.
Så, ser du förändringar som positiva eller går du in med rädslor säg?

Vi på Sanat Star har lärt ut övningar och nycklar för att hålla sig på "rätt positiva" bana i mer än 2 decennier, och vi ber er använda dem året 2020, men vi kommer också med uppgraderingar för att hålla sig positiv och kunna handskas med de nedkommande höga pulsationerna som universum nu i år bjuder på.

Jag, Anne-Sofie, har fått veta att året 2020 är ett mkt gynnsamt och starkt år då vi har möjlighet nu att synkronisera/balansera mellan HJÄRTA-HJÄRNA, detta har vi talat om länge, men NU kommer verkligen ENERGIN om det här till oss med stor kraft fårn universums koder, och för det kommer det finnas en övning att  tillgå från mig, samt har jag fått veta en kosmisk kod för att människor skall få hjälp till det här.

Vi kommer se stora förändringsenergier pga kosmiska händelser också, som har med planeter, sol och måne, och för det har vi från astrologen Tanaaz info som ni kan läsa mer om HÄR

Kära medvandrare, låt oss gå med hjärtat i fokus och högre visdomsvetande styrka i samklang, som skapar förändringar till positivt byggande i sin HELHET.

Love and blessings, Anne-Sofie M. Deede och Mats