Så mkt gott händer i det större varat. ÄR det inte underbart, om vi kan se, fokusera på det? Att välja den positiva, feminina kraftens väg, det här skapar en värld vi nu allt mer skall komma i kontakt med.

Det har blivit väldigt tydligt för mig, att vi behöver samlas, för att samtala, få förståelse om HUR vi anammar  det feminina.

VAD står det här för i tiden vi lever i just nu?

Hur kan vi närma oss en mer grundad förståelse av vad som nu behöver göras i oss själva.

Så mkt transformation ligger öppet för oss nu på planeten-ja, för det finns en väg vi kan gå här, det är mkt visdom jag vill dela med mig av till er, för att  vi nu skall anamma feminina spiralen igen, att gå med visdomens ljus i att plocka fram igen den självklara livskraften i oss.

Men först, skall vi medvetandegöra processen, få tillgång till förståelsen via hjärtats visdom, den som kvinnan har inom sig AUTOMATISKT, men som trycks ned, genom den patriakala energin, som även VI KVINNOR TILLÅTIT i lång tid, men som nu bryts allt mer.

Vi kan inte längre förneka den här kraften, eftersom den nu pulserar SÅ starkt till os,, man som kvinna!

Märk väl vad jag nu säger: den smärta, många nu genomgår, vare sig det är fysiskt smärta, eller psykisk smärta,- detta mina vänner, är det som händer, när vi har avsaknaden av den feminina kraften i oss!

Kom till första samlingen 2/6 i Djursdala!!


Jag sänder ett rop ut i etern, att ni alla hörsammar det här, visst är det väl så, att folket är nyfikna på, att få ta del av HUR vi nu svänger pendeln och går framåt, inåt, uppåt?

JAG ÄR, Sofia, den vibrerande kraften av skapande, manifesterandets ros.
Så är även DU, du är kallad att lyfta dina slöjor.
Välkommen, att höra av dig till mig, för att ingå i uppvaknandet mer aktivt, så skall vi skapa samling för det! Tiden är här nu!!

Anne- SOFIE