För ca 10 år sedan, när jag gick i mkt undervisning med Sananda, fick jag lärdom om vägar in till hjärtat, hans och Maria Magdalenas läror om hur vi befinner oss i ett naturligt läge i hjärtats inre kammare. The secret chamber of the heart. Många män, när jag sa det här då, blev nästan provocerade, att jag sa att den mentala vägen, behövs inte (idag öfrstår jag den behövdes för ATT öppna den maskulina sidan). Att jag redan funnit den här på ett annat sätt, genom min feminina avslappnade väg, RAKT GENOM mitt eget hjärtas vägvisare! Männen satt fundersamma, för många män VILLE ha det komplicerat, matematiskt, specifikt utsatt.

Jag förstod nämligen, att många läror som släpptes om det här, låg på ett maskulint plan, med så mkt steg, så mkt mental energi, och jag hade själv inte alls den referensen, utan att det här kan ske automatiskt, enkelt, NÄR vi är i kontakt med hjärtats naturliga väg, dvs på ett FEMININT plan/sätt.

Idag, 10 år efter den här starka öppningen som började då att släppas till folket via de stora lärarna (som var manliga), så sker nu det här AUTOMATISKT, för vi är nu där! Ja, vi är där, då det här sker nu i ett autoflöde till vår planet. Och många av dessa stora manliga lärare på planeten, har nu erkänt, de var tvugna att göra det på annat, naturligt sätt...

Den feminina spiralen har vänt mot oss sedan en tid, och vi kan nu uppleva, VAD DET HÄR GÖR med hela vår planet!

OCH oss människor, det hela escalerade naturligt året 2016 då Kristusvibrationen fullständigt exploderade till oss med reningar och ascensionenergierna tog kraftig fart i alla!

NU sker det här i många sannerligen, och vi får alla aktiveringar-samt att det söks nu efter balanserande av våra körtlar som påverkar denna väg i sin helhet.

Den feminina vägen ÄR, att ett naturligt flöde VIA hjärtats väg skapar ett naturligt flöde MED kosmos intelligens, med ALLTET, en vidsträckt autoban till att förstå och vara ETT med ALLTET, tillbaka till GUD- den allaestädes naturen.

VI är nu inne i ett första skede av att växla om för feminint ledarskap (utan könet kvinnan), för att så, släppa på förståelsen av vad den nya gyllene tidsåldern VERKLIGEN ÄR