Vi Välkomnar att deltaga på vårt fantastiska upplägg av Ljusklasser!

Det är nu dags att det byggs en trygg, harmonisk väg för människor i de stora förändringarna vi möts upp i. Här nedan kommer vi presentera varje del som du kan deltaga på.

Vi använder oss i nuläget av ett telemöte, det här skapar möjligheter för alla i landet att deltaga.

Alla ljusklasserna läggs upp i datum efter speciellt kodat system för datumet, dvs datumet i sig är lagt för att vibrera med särskild energi den dagen för människor.

Tiden som varje möte är, är inte av vikt, utan här kommer vibrationen/informationens energi vara viktigast, därför kommer vissa vara kortare, vissa längre.
Den enda som löper fritt i datum, är Satya-träffarna, pga att det är en ständig ström av information av vad som är i händelse kosmiskt-galaktiskt och planetärt för oss.


Läs mer HÄR om hur det går till praktiskt.

Satya-möte/träff

Datum: 14/4 kl 10.00