Jag är en sk.a.  earth-ceeper och Sunceeper på mitt sätt enligt min stjänfödda kanals visdom i detta nu på planeten-detta innebär att jag får ta emot  information om när vissa extra händelser sker som påverkar oss på planeten-detta har alla earthceepers och beroende på i vilken stråle du verkar inom via galaktiska rådet och med LAGEN om ALLTET, så har du just din speciella roll.

Jag har nu sett (platsen fullkomligt vibrerade och en enorm energi släpptes!!!) hur det släpps fritt en energi som har legat låst i ett förbund mellan den fantastiska platsen Pelenque och stjärnorna.

För det är så, att vissa platsers energi varit tvungna att vara "låsta", det har inte varit dags.

Nu har vi alltså fröjden att som planet få öppning av visdom och kunskap som har varit låst under en lång tid för oss-det här har varit så, för att människorna har inte varit redo att ta emot denna informations/vibrationsfält som denna plats kan delge oss i visdom.
Jag såg, hur denna plats formligen vibrerade! Och en öppning är nu gjord-fantastiskt.

Detta är ingen slump, eftersom denna plats har en stor betydelse för den feminina energin och balansen för oss människor i hjärtat och att ledas av de kosmiska hjärtats struktur igen.

Denna plats släpper nu alltså på ett skrivet förbund, och det är med stor glädje och spänning vi ser allt som nu sker för oss jordebor!

Vi får så mkt hjälp när det gäller att förankra in den nya Tidsåldern som nu byggs med STOR kraft och vi välsignas med än mer visdomar om VILKA vi VARIT, VILKA VI ÄR och vilka vi skall återigen VARDA

"Må solens ljus skina återigen på de stjärnbeströdda stigarna som en gång har ålagts för oss, och låt oss återigen vandra tillsammans i en tillvaro av det kosmiska ljusets enhetskraft.
Ty detta är inget annat än vår rättmätiga kraft av livsljuset, att verka och vara som en större del av det stora kraftnätet i de galaktiska spåren och nätet av den fria övertygelsens portar"

Jag välsignar via fröjdens port, det nya galaktiska bältets evighet.
Tillsammans är vi rika.
Namaste//

Välsignelsens frid - M. Deede Anne-Sofie

Palenque: The Hidden Mayan City of Jungle - Playa del Carmen ENJOY