Vi handhar essenser som är vibrationsterapi,
framtagna med tekniker från
Den Gamla Visdomsskolan.