Genom vår visdomsskola, har du tillgång till produkter som stödjer, utvecklar, integrerar och expanderar din medvetenhetsnivå.

Vi har essenser/energimedicinen Sat Amrita
Energiolja El-Shaddai

I våra sessioner om behov finns, använder vi också marknadens mest
framgångsrika och genuina produkter från ex.vis Holistic, Alpha Plus, Helhetshälsa