Jag vill skriva om min tjänst jag erbjuder.

Kära ni, varmt välkomna, ni som önskar få utveckling, förståelse, mer trygghet, balans, styrka i er stigningsprocess nu!

Jag jobbar med att förlösa er, att få er att förstå än mer det som nu sker på vår planet och oss människor.

Jag jobbar utifrån en högre visdomsbaserad kunskap som jag har med mig som starseed.
- du får en begreppsuppfattning som sträcker sig över den 3-dimensionella vardagen, den som vi nu höjs ifrån allt mer men som också i den här processen skapar "friktion" i vår varelse!

Genom mötet med mig ges möjligheter att
-förstå
-tillåta
-acceptera den nya vibrationen, ditt nya jag, ditt gudomliga jag.

Så här kan ett möte se ut:

 • samtal, undervisning utifrån vad som sker nu
  - här närmar vi oss att förstå från det högre visdomsplanet,
  - du ges alltså förståelse i att bryta en lägre energistruktur i dig genom högre kunskap
  - således är det här inte ur den vanliga vårdens begreppsuppfattning om samtal för läkning utan samtal som bygger på att skapa den högre visdomsbaserade nivån inom dig. 

  Att se och förstå från det högre visdomsplanet är mkt viktigt
  för att kunna gå in i nästa fas med sig själv.

Genom det här
skapar jag så möjligheter för dig att släppa på de energilåsningarna
som vi nu alltså skall röra oss bort ifrån allt mer.
- de sitter ofta som "energilås"   och det är dem som göra att friktionen skapas och som vi känner av när vi upplever ascensionsymtom just nu.

Här kommer vi till nästa fas för dig där jag:
 •   öppnar upp energilåsningar som underlättar för energiströmmen att fortsätta in i dina system.
  det gör jag genom bl.a
  -  lightlanguage, som är min specialité som Starseed
  -det här språket, är universellt, som når själens koder inom dig, det går alltså utanför vårt 3-dimensionella språks/begrepps-uppfattning vilket gör det så effektivt att nå dig.
  Det arbetar med mkt hög kärleksfrekvens som ger din själ möjlighet att nå fram och ge din kropp
  trygghet att:
  acceptera, öppna, släppa, lyfta.

Du ges nycklar och redskap som hjälper dig att gå bortom dina egna
begränsningar på fysisk, emotionell, mental nivå.


Jag är bron mellan det kosmiska förlösningsbanden och den planetära evolutionsplanen som allt mer nu uppdagas inom människan
-jag är den som går framför, men med hjärtat går bredvid dig.

Välkommen att boka mig på 072-72 71 357
Jag finns i Vimmerby.
Mötet tar mellan: 1 1/2-2 tim.
Timpris: 700 kr