I Sanat Star bedriver vi läran i att förstå och nå självmästarskap-vi byggde upp vår skola, i Sverige för mer än 1 decennie sedan i att lära ut VAD faktiskt Självmästarskap står för enligt den högre inre visdomen, och det var en kallelse från Vita Brödraskapet att undervisa.

För oss, handlar det om att lära ut att kunna stå med kunskap i de 4 planen:

  • Fysisk
  • emotional
  • mental
  • kausal (andliga nivån)
Det här har alltid funnits genom tiderna,
att människor som har uppnått genom egen strävan en viss nivå av kunskap, kan och skall lära ut vidare.

Just nu, har vi småbarn, och därför har vi fått justera vår skolas upplägg om man vill undervisas och därför sker undervisning i privata enskilda möten och inte i storgrupper som förut (detta pga pandemin som pågår också).

Vi har en gedigen kunskapsbank där vi lär ut tekniker, ger kunskap sett från ett högre perspektiv som frigör dig som människa.
Med värmens ljus//Anne-Sofie och Mats