I Sanat Star bedriver vi läran i att förstå och nå självmästarskap.

Vi började själva vandra den här resan för mer än 20 år sedan!

För oss, handlar det om att lära ut att kunna stå med kunskap i de 4 planen:

  • Fysisk
  • emotional
  • mental
  • kausal (andliga nivån)
Det här har alltid funnits genom tiderna,
människor som har uppnått en viss nivå av kunskap, som lär ut vidare.

Vi står inför ett stort skifte som människor på den här planeten nu.

Mkt tog fart sedan skiftet 2012, då särskilda ascension energier har kommit och kommer till oss.
Energier som är "nya" för många av oss, som vi nu ska lära oss att flyta med på ett friktionsfritt sätt.

Vi har en gedigen kunskapsbank där vi lär ut tekniker, ger kunskap sett från ett högre perspektiv som frigör dig som människa.

Det är en sällsam upplevelse när vi får en förståelse om vad det är som sker i våra kroppar.
När ljuskvorterna nu höjs i oss.

Du är högst välkommen att vandra med oss för att väckas, eller öppnas vidare.
Vi går nu alla på den väg där vi samlar våra kapitel till vår bok-vår EGEN bok-vår livskodsbok som människa i denna tid-en ny gyllene era

Varmt Välkomna till vår skola-vår visdomsskola.