Så har starten börjat för nya healingen som skall främja och stödja människans 12 chakrasystem!

Jag har som jag skrivit innan, känt till 12 chakraystemet lite mer än 1 decennie, men aldrig arbetat med det på klienter. Därför hade jag en trosföreställning (tänk så människan är...)om hur även det skulle gå till "där uppe"!!

Men icke sa nicke-här handlar det om att det rensas en del som alltid på oss i en session, eftersom vi har alla viss struktur i oss som blockerar för totalt upprätthållande av detta system. Det handlar också om stråltekniker som sätter igång en möjlighet för integrationen av dessa strålenergier.

När jag hade en klient häromdagen, så fick Sananda och jag en pratstund medans energierna jobbas på -han brukar då ta tillfället i akt att undervisa mig-och i det här fallet kom information om 12 chakrasystemet enligt HANS beskrivning, som jag vill att ALLA människor skall få ta del av-läs och njut och försök att lyssna in hans ord i hjärtat:


Sananda berättar:
12 chakra systemet, handlar om att ha förtröstan. Att sätta ord i kärlek. En rikedom som klassas med de övre skiktet av ordningsbaserad glädje.
Det är en sann rikedom att flöda i kärlek.
Att ha förtröstan, handlar därför så mycket mer än om att glädjas.
 Ty i kärleken, och glädjen föds ord som riktar sig DIAGONALT, det genljuder alltså i en finstämmig kör från ovan rikets salar.
Vi sätter sedan ord på det i ”klang”.
Alltså det övre ”bottenskiktet” (jordens högre sfär-vårt tal ifrån vårt högre hjärta). När vi når en samklang med våra hjärnor, sluts vi så i avtalet om att Kristus närvarar-DET är det sanna flödet av sann rikedom ifrån hjärtat.
DET, mina vänner, är den SANNA Kristusläran.
 Och inga ord kan sätta detta i lära, bara genom att VARA, och GEN-ljuda i sann perfektion med universums lagar, så förstår vi SANNING.
DET, är vår rättmätiga chans i att kunna födas på ”nytt”.
Ljudet genomströmmar kraften,
- och i kraften ligger härligheten//Sananda, Yeshua ben Pandira


Du som känner dig dragen att få ett möte med Sananda och mig för denna planetära mission -är varmt välkommen att boka!
En gång i tiden var 12 chakrasystemet i full aktivering-ta chansen att få hjälp av vår tids största healer!