En helt ny struktur byggs upp för mänskligheten just nu, det vet vi alla. Där frihet kommer råda i alla plan i vårt varande.

Mkt har vi kvar att förstå, lära och anamma, i dessa planen till frigörelsens nivå, ligger många möjligheter för oss nu som vi skall ta tillvara på.

Jag har startat genom det högre nu en väg där flertalet tekniker kommer läggas fram för att just hjälpa till för att vi skall kunna komma in allt mer i den nya frihetsenergin, den feminina energin på planeten som möter oss nu.

I morse, kom så en av våra stora mästare som arbetar just med planetens frigörelseenergier, och jag fick lära mig genom att själv genomgå en massiv rening och transformation för att kunna vibrera i min feminina energi än mer.

Det är med stor glädje jag kommer kunna föra in denna möjlighet till er.

Älskade kvinnor, det finns så mkt möjligheter för oss nu, att få hjälp med att rena, transformera, släppa-jag har redskapen!

Älskade män, det är tid för att ni också ges möjligheten att ta till er den närande livsenergin och förstå, att er manliga styrka kommer balanseras och stärkas än mer.

På söndag startar energin för de som vill få mer kunskap, att anamma och förstå den nya tidens energi, så bygger vi vidare där tråden för nya tidens frihetsenergi ligger som bas!