Just nu genomgår jag en stor transformation, varför jag nu ligger lågt med skrivandet här inne. Men jag mår toppen, känner sådan kontakt med Källan/Gudskraften och jag känner sådan tacksamhet för allt.

Jag har klivit in i en mer förståelse  av hur jag kommer arbeta med mitt jordliga uppdrag nu- och jag är nu inne på att söka upp kanaler och möjligheter för att nå ut med mitt Lightlanguage som jag haft i hela mitt liv.

Än mer nu är det tydligt, vad jag kommit hit för i detta livet-att i denna tid leda människorna in i kärlekens trygghetsfrekvens, en avslappning i den Gudomliga tillhörigheten av att allt är väl.

Så många människor är på väg på det ena eller andra sättet i att nå det här, och vi är nu många som behövs för att stödja i den här processen.

Vi leds nu genom flera generationer framåt där vi genomgår en kraftig planetär rening på flera nivåer-för så är det, att även om planeten har höjts, så är det flera nivåer som skall med ner till den fysiska nivån.

Därav så kommer jag starta en möjlighet för att ta emot mina lightlanguage konsultationer i större verksamhet, och kollar nu upp det här.


För kärleken och ljuset Satya Deede