Välkommen att ta emot undervisning i Självmästarskap

Från grunden till uppdagandet för att bli en Självmästare.

Undervisningen ligger på flera möten fysiskt mellan kund och terapeut numera, ej i grupp, och bottnar i konceptet för vår Skola SANAT STAR-din väg till ascension. 
Starkaste anledningen till att gå i undervisningen är att du får med dig nycklar och redskap och kan bolla i mötet med en lärare som också själv vandrat VÄGEN.
Detta är din trygghet.

___________________________________________________________________________

Del I: Grunden

  • HUR du bemästrar ditt GRUND-energisystem,
  • styrka
  • stabilitet
  • grundning/förankringen
  • skydd

Del II: Ett uppdagande av ditt sanna jag

  • att förstå din sanna natur. The prescence
  • tekniker, nycklar och redskap för att gå emot de högre nivåerna för integrationen med stabilitet som ledord

Del III: Här bygger vi vidare i att förändra och ta emot

  • gyllene tidsålderns energiuppbyggnad i vår kropp-hur ser den ut, hur tar vi emot och öppnar, bygger upp den

Del VI: Att få en högre kunskapsbaserad förståelse av hur allt
är uppbyggt universellt i krafterna samt VEM du är i detta, och hur du applicerar dessa krafter i din vardag

  • att förstå uppbyggnaden av ljuskrafterna
  • att handskas med strålkrafterna för sin vidare utveckling som människa

I undervisningen/mötena, ligger det tekniker för HUR du tillvägagår med din utveckling i DITT system. Att bli självmästare, handlar om att få en egen kroppsbaserad kännedom också, och inte bara mentalt läsa, utan "learning by doing".
Därför kommer det med övningar för att integrera dig i visdomen som följer.
Genom dessa möten, kommer du få en kroppsförståelse om hur du närmar dig ONENESS.

Är du intresserad av att undervisas-kontakta mig för hur vi går vidare.