I denna tid, så är det många som möter på patrull. Just nu genomgår vi en ökning av att förstå smärta, men också att förstå dess motpol lyckan.

Härigenom möter vi på i olika dagliga happenings där vi prövas i de här två.

För sannerligen, bägge två kan vara svåra att vibrera i, att förstå, att våga stå i.

Det är i detta skrivande jag lägger en stark vikt på, att när det sätter in starka prövningar för dig, ta kommandot! Då, är det än viktigare, att du lyser med din gyllene fackla! Att du står upp och säger: jag ser och upplever det som pågår, men jag är inte fången i det. Jag låter mig inte ledas av smärtan.

Jag genomgår-men jag väljer att så följa mitt sanna jag, mitt rätta  tillstånd, att se från det högre.

Välj därför att tala till dig själv, med den högre kraften, med kärlekens ljus.

Jag vet det kan vara svårt i stundens hetta, det är det som är prövningen kära ni. Att VÅGA välja. Att våga välja handlar inte om att därmed bli av med smärta, men att acceptera och ändå blicka framåt bortom.

Uttala till dig själv:

Jag ÄR sanning, JAG är styrka, JAG ÄR kraften.

Låt er leda, låt er vara i styrka.

För sanningens kraft//Satya Deede